શ્રી રામજી મંદિર ના મૂર્તિ તથા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના દાતાશ્રી
1 Shree Ramji MURTI SHILPABEN ASHOKBHAI JIVABHAI PATEL
1 Shree Ramji PRAN MINABEN HARSHADBHAI KANTILAL PATEL
2 Shree Sitaji MURTI SMITABEN DINESHBHAI JIVABHAI PATEL
2 Shree Sitaji PRAN ASHMITABEN RAMESHBHAI JIVABHAI PATEL
3 Shree lAXMANJI MURTI SONALBEN SACHITBHAI RASIKBHAI PATEL
3 Shree lAXMANJI PRAN KAMUBEN PRAHLADBHAI JIVABHAI PATEL
4 Shree KRISHNA MURTI SAVITABEN MANEKLAL GOVINDBHAI PATEL
4 Shree KRISHNA PRAN KUSHUMBEN BHIKHABHAI BHOLIDAS PATEL
5 Shree RADHAJI MURTI MANJULABEN ANILBHAI RAMDAS PATEL
5 Shree RADHAJI PRAN HINABEN HARIBHAI SANKARDAS PATEL
6 Shree VISHNUJI MURTI ANANDIBEN MANEKLAL SHAMBHUDAS PATEL
6 Shree VISHNUJI PRAN BABITABEN LALBHAI CHATURDAS PATEL
7 Shree LAXMIJI MURTI SANTABEN SHILESHBHAI SANKARDAS PATEL
7 Shree LAXMIJI PRAN POONAMBHAI SHILESHBHAI SANKARDAS PATEL
8 Shree GANAPATIJI MURTI PASHIBEN AMBALAL LALDAS PATEL
8 Shree GANAPATIJI PRAN LILABEN BHIKHABHAI ISHVWARDAS PATEL
9 Shree HANUMANJI MURTI SHANTABEN GORDHANBHAI GOVINDBHAI PATEL
9 Shree HANUMANJI PRAN MITUNIBEN MANOJKUMAR CHANDUBHAI PATEL
10 DHAJA GOMATIBEN GOPALBHAI GOKALDAS PATEL
11 DHAJAGARO PUSHPABEN VISHNUBHAI KALIDAS PATEL
12 PRASTHAM DWAR OPENING AMBABEN ABHALAL MAGANDAS PATEL
13 CHHATROES KAPILABEN PRAHLADBHAI SOMDAS PATEL
14 WAGAS PUSHPABEN NATAVARBHAI PARSOTTAMDAS PATEL
15 PRATHAM ARTI TARABEN MANEKLAL JIVIDAS PATEL
16 PRATHAM RAJBHOG BHAGVATIBEN DIBESHBHAI NARANDAS PATEL
17 KALASH MEGANABEN SHIRISHBHAI GOPALBHAI PATEL
18 SHIHASHAN KANUBHAI MANEKLAL PUNJIRAM PATEL
19 GIFT FOR DAUGHTER ATULBHAI BALDEVBHAI MAGANDAS PATEL
20 ANNA DATA FIRST DAY SAKARIBEN PRAHLADBHAI SHIVDAS PATEL
21 ANNA DATA SECOND DAY BHAVANABEN BALDEVBHAI SOMDAS PATEL
22 ANNA DATA THIRD DAY SITABEN DINESHBHAI BHAICHANDDAS PATEL
23 CHOTE HANUMANJI MURTI SUBHASCHANDRA SOMDAS PATEL
23 CHOTE HANUMANJI PRAN JAYNTIBHAI KESHAVLAL TRIBHOVANDAS PATEL
24 SHALINGRAMJI NARANBHAI MAGANDAS PATEL
25 MANDAP VIJAYKUMAR MADHAVLAL PATEL