ખાત મુર્હુત (ભૂમિ પૂજન) ના દાતા
1 SANDIPBHAI MANEKLAL GOVINDBHAI PATEL
2 MANEKLAL J PATEL
3 BHIKHABHAI B. PATEL
4 PRAHLADBHAI J. PATEL
5 ROHIY MANEKLAL BHAGAWANDAS PATEL
6 MANEKLAL BHAGAWANDAS PATEL
7 SOMABHAI BHAGAWANDAS PATEL
8 MAFATLAL PUNJIRAM PATEL
9 MANEKLAL PUNJIRAM PATEL
10 RAJU GOPALBHAI GOKALDAS PATEL
11 NATAWAR NARANDAS PATEL
12 KANTIBHAI PARSOTTAM BIDIWALA
13 BABUBHAI JOITARAM PATEL
14 PRAHLADBHAI UJAMDAS AMBALI
15 VISHNU KALIDAS PATEL
16 GOVIND KACHARDAS VIRCHANDDAS PATEL
17 JAYANTI NATHALAL PATEL